ราคา 0 - 453
There is no favorite listings!
แผนที่
ลองติจูด : E100° 59' 9.9''
ละติจูด : N12° 50' 24.5''

In Huay Yai, Pattaya

Huay Yai, Pattaya

ข้อมูลราคา
  • เพิ่มวัน
  • ราคา
  • ตารางเมตร
เส้นกริด
รายการ
แผนท่
4ห้องนอน(s)
3ห้องน้ำ(s)
200
Thai Name
10รูปภาพ(s)
฿6,300,000

บ้าน ขาย In Pattaya

4ห้องนอน(s)
3ห้องน้ำ(s)
Coveredลานจอดรถ(s)
200
฿6,300,000

บ้าน ขาย In Pattaya

4ห้องนอน(s)
3ห้องน้ำ(s)
฿6,300,000
3ห้องนอน(s)
2ห้องน้ำ(s)
176
Thai Name
13รูปภาพ(s)
฿5,300,000

บ้าน ขาย In Pattaya

3ห้องนอน(s)
2ห้องน้ำ(s)
Coveredลานจอดรถ(s)
176
฿5,300,000

บ้าน ขาย In Pattaya

3ห้องนอน(s)
2ห้องน้ำ(s)
฿5,300,000
5ห้องนอน(s)
5ห้องน้ำ(s)
722
Company name
33รูปภาพ(s)
฿65,000,000

บ้าน ขาย In Pattaya

5ห้องนอน(s)
5ห้องน้ำ(s)
Coveredลานจอดรถ(s)
722
฿65,000,000

บ้าน ขาย In Pattaya

5ห้องนอน(s)
5ห้องน้ำ(s)
฿65,000,000
3ห้องนอน(s)
3ห้องน้ำ(s)
160
Thai Name
21รูปภาพ(s)
฿8,750,000

บ้าน ขาย In Pattaya

3ห้องนอน(s)
3ห้องน้ำ(s)
Coveredลานจอดรถ(s)
160
฿8,750,000

บ้าน ขาย In Pattaya

3ห้องนอน(s)
3ห้องน้ำ(s)
฿8,750,000
3ห้องนอน(s)
3ห้องน้ำ(s)
1,112
Thai Name
18รูปภาพ(s)
฿19,500,000

บ้าน ขาย In Pattaya

3ห้องนอน(s)
3ห้องน้ำ(s)
1,112
฿19,500,000

บ้าน ขาย In Pattaya

3ห้องนอน(s)
3ห้องน้ำ(s)
฿19,500,000
3ห้องนอน(s)
3ห้องน้ำ(s)
764
Company name
17รูปภาพ(s)
฿13,190,000

บ้าน ขาย In Pattaya

3ห้องนอน(s)
3ห้องน้ำ(s)
764
฿13,190,000

บ้าน ขาย In Pattaya

3ห้องนอน(s)
3ห้องน้ำ(s)
฿13,190,000
3ห้องนอน(s)
3ห้องน้ำ(s)
360
Thai Name
18รูปภาพ(s)
฿9,500,000

บ้าน ขาย In Pattaya

3ห้องนอน(s)
3ห้องน้ำ(s)
Coveredลานจอดรถ(s)
360
฿9,500,000

บ้าน ขาย In Pattaya

3ห้องนอน(s)
3ห้องน้ำ(s)
฿9,500,000
4ห้องนอน(s)
5ห้องน้ำ(s)
375
Thai Name
20รูปภาพ(s)
฿15,150,000

บ้าน ขาย In Pattaya

4ห้องนอน(s)
5ห้องน้ำ(s)
Coveredลานจอดรถ(s)
375
฿15,150,000

บ้าน ขาย In Pattaya

4ห้องนอน(s)
5ห้องน้ำ(s)
฿15,150,000
4ห้องนอน(s)
5ห้องน้ำ(s)
282
26รูปภาพ(s)
฿9,900,000

บ้าน ขาย In Pattaya

4ห้องนอน(s)
5ห้องน้ำ(s)
Coveredลานจอดรถ(s)
282
฿9,900,000

บ้าน ขาย In Pattaya

4ห้องนอน(s)
5ห้องน้ำ(s)
฿9,900,000
6ห้องนอน(s)
5ห้องน้ำ(s)
Coveredลานจอดรถ(s)
13รูปภาพ(s)
0
฿25,000,000

บ้าน SOLD In Pattaya

6ห้องนอน(s)
5ห้องน้ำ(s)
Coveredลานจอดรถ(s)
0
฿25,000,000

บ้าน SOLD In Pattaya

6ห้องนอน(s)
5ห้องน้ำ(s)
฿25,000,000
3ห้องนอน(s)
3ห้องน้ำ(s)
225
Company name
14รูปภาพ(s)
฿7,800,000

บ้าน ขาย In Pattaya

3ห้องนอน(s)
3ห้องน้ำ(s)
Coveredลานจอดรถ(s)
225
฿7,800,000

บ้าน ขาย In Pattaya

3ห้องนอน(s)
3ห้องน้ำ(s)
฿7,800,000
15 ผลตอบรับต่อหน้า
รูปแบบรับเทียบข้อมูลอัตโนมัติ
เลือกผังแป้นพิมพ์
เลือกชุดตกแต่ง
สีชุดสำเร็จ
ไม่มีชุดสำเร็จ
เลือกรูปแบบ