ราคา 0 - 448
There is no favorite listings!
แผนที่
ลองติจูด : E100° 52' 39''
ละติจูด : N12° 53' 11.1''

In Jomtien, Pattaya

Jomtien, Pattaya

ข้อมูลราคา
  • เพิ่มวัน
  • ราคา
  • ตารางเมตร
เส้นกริด
รายการ
แผนท่
1ห้องน้ำ(s)
48
Available Now
11รูปภาพ(s)
฿20,000

คอนโด เช่า In Pattaya

1ห้องน้ำ(s)
Coveredลานจอดรถ(s)
48
฿20,000 รายเดือน
2ห้องนอน(s)
2ห้องน้ำ(s)
72
Foreign name
9รูปภาพ(s)
฿3,640,000

คอนโด ขาย In Pattaya

2ห้องนอน(s)
2ห้องน้ำ(s)
Coveredลานจอดรถ(s)
72
฿3,640,000

คอนโด ขาย In Pattaya

2ห้องนอน(s)
2ห้องน้ำ(s)
฿3,640,000
2ห้องนอน(s)
2ห้องน้ำ(s)
72.50
Foreign name
12รูปภาพ(s)
฿4,000,000

คอนโด ขาย In Pattaya

2ห้องนอน(s)
2ห้องน้ำ(s)
ลานจอด ลานจอดรถ(s)
72.50
฿4,000,000

คอนโด ขาย In Pattaya

2ห้องนอน(s)
2ห้องน้ำ(s)
฿4,000,000
1ห้องนอน(s)
1ห้องน้ำ(s)
35
8รูปภาพ(s)
฿1,450,000

คอนโด ขาย In Pattaya

1ห้องนอน(s)
1ห้องน้ำ(s)
ลานจอด ลานจอดรถ(s)
35
฿1,450,000

คอนโด ขาย In Pattaya

1ห้องนอน(s)
1ห้องน้ำ(s)
฿1,450,000
1ห้องนอน(s)
1ห้องน้ำ(s)
35
Foreign name
7รูปภาพ(s)
฿1,650,000

คอนโด ขาย In Pattaya

1ห้องนอน(s)
1ห้องน้ำ(s)
Coveredลานจอดรถ(s)
35
฿1,650,000

คอนโด ขาย In Pattaya

1ห้องนอน(s)
1ห้องน้ำ(s)
฿1,650,000
1ห้องนอน(s)
1ห้องน้ำ(s)
35
Foreign name
10รูปภาพ(s)
฿1,650,000

คอนโด ขาย In Pattaya

1ห้องนอน(s)
1ห้องน้ำ(s)
Coveredลานจอดรถ(s)
35
฿1,650,000

คอนโด ขาย In Pattaya

1ห้องนอน(s)
1ห้องน้ำ(s)
฿1,650,000
1ห้องนอน(s)
1ห้องน้ำ(s)
84
Available Now
13รูปภาพ(s)
฿15,000

คอนโด เช่า In Pattaya

1ห้องนอน(s)
1ห้องน้ำ(s)
ใต้ดิน ลานจอดรถ(s)
84
฿15,000 รายเดือน

คอนโด เช่า In Pattaya

1ห้องนอน(s)
1ห้องน้ำ(s)
฿15,000
1ห้องนอน(s)
1ห้องน้ำ(s)
96.28
Company name
16รูปภาพ(s)
฿2,950,000

คอนโด ขาย In Pattaya

1ห้องนอน(s)
1ห้องน้ำ(s)
Coveredลานจอดรถ(s)
96.28
฿2,950,000

คอนโด ขาย In Pattaya

1ห้องนอน(s)
1ห้องน้ำ(s)
฿2,950,000
1ห้องน้ำ(s)
76
Company name
10รูปภาพ(s)
฿2,500,000

คอนโด ขาย In Pattaya

1ห้องน้ำ(s)
ลานจอด ลานจอดรถ(s)
76
฿2,500,000

คอนโด ขาย In Pattaya

1ห้องน้ำ(s)
฿2,500,000
2ห้องนอน(s)
2ห้องน้ำ(s)
77
Available Now
11รูปภาพ(s)
฿35,000

คอนโด เช่า In Pattaya

2ห้องนอน(s)
2ห้องน้ำ(s)
Coveredลานจอดรถ(s)
77
฿35,000 รายเดือน

คอนโด เช่า In Pattaya

2ห้องนอน(s)
2ห้องน้ำ(s)
฿35,000
2ห้องนอน(s)
2ห้องน้ำ(s)
101
Available Now
10รูปภาพ(s)
฿36,000

คอนโด เช่า In Pattaya

2ห้องนอน(s)
2ห้องน้ำ(s)
Coveredลานจอดรถ(s)
101
฿36,000 รายเดือน

คอนโด เช่า In Pattaya

2ห้องนอน(s)
2ห้องน้ำ(s)
฿36,000
1ห้องนอน(s)
1ห้องน้ำ(s)
44
Available Now
8รูปภาพ(s)
฿16,000

คอนโด เช่า In Pattaya

1ห้องนอน(s)
1ห้องน้ำ(s)
Coveredลานจอดรถ(s)
44
฿16,000 รายเดือน

คอนโด เช่า In Pattaya

1ห้องนอน(s)
1ห้องน้ำ(s)
฿16,000
110 ผลตอบรับต่อหน้า
รูปแบบรับเทียบข้อมูลอัตโนมัติ
เลือกผังแป้นพิมพ์
เลือกชุดตกแต่ง
สีชุดสำเร็จ
ไม่มีชุดสำเร็จ
เลือกรูปแบบ