นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Property Excellence Pattaya Co., Ltd

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอ็กเซลเลนซ์ พัทยา จํากัด เป็นผู้ดําเนินการเว็บไซต์ www.property-excellence.com ซึ่งให้บริการ

หน้านี้ใช้เพื่อแจ้งให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทราบเกี่ยวกับนโยบายของเราเกี่ยวกับการรวบรวมการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหากใครตัดสินใจใช้บริการของเราจากเว็บไซต์ Property Excellence

หากคุณเลือกที่จะใช้บริการของเราแสดงว่าคุณยอมรับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจะใช้เพื่อให้บริการและปรับปรุงบริการ เราจะไม่ใช้หรือแบ่งปันข้อมูลของคุณกับใครก็ตามยกเว้นตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อกําหนดที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีความหมายเช่นเดียวกับในข้อกําหนดและเงื่อนไขของเราซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ property-excellence.com เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูล

เพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้นในขณะที่ใช้บริการของเราเราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลบางอย่างแก่เรารวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงชื่อหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณ ข้อมูลที่เรารวบรวมจะถูกใช้เพื่อติดต่อหรือระบุตัวตนของคุณ

บันทึกข้อมูล

เราต้องการแจ้งให้คุณทราบว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณเยี่ยมชมบริการของเราเราจะรวบรวมข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งถึงเราซึ่งเรียกว่าข้อมูลบันทึก ข้อมูลบันทึกนี้อาจรวมถึงข้อมูลเช่นที่อยู่ Internet Protocol (“IP”) ของคอมพิวเตอร์เวอร์ชันเบราว์เซอร์หน้าบริการของเราที่คุณเยี่ยมชมเวลาและวันที่ที่คุณเยี่ยมชมเวลาที่ใช้ในหน้าเหล่านั้นและสถิติอื่น ๆ

คุกกี้

คุกกี้คือไฟล์ที่มีข้อมูลจํานวนเล็กน้อยซึ่งมักใช้เป็นตัวระบุที่ไม่ระบุตัวตน สิ่งเหล่านี้จะถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณจากเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมและเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

เว็บไซต์ของเราใช้ “คุกกี้” เหล่านี้เพื่อรวบรวมข้อมูลและปรับปรุงบริการของเรา คุณมีตัวเลือกในการยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้เหล่านี้และทราบว่าเมื่อใดที่มีการส่งคุกกี้ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ของเราคุณอาจไม่สามารถใช้บางส่วนของบริการของเราได้

บริการ

เราอาจจ้าง บริษัท บุคคลที่สามและบุคคลเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้:

  • เพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการของเรา
  • เพื่อให้บริการในนามของเรา
  • เพื่อดําเนินการบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการ
  • เพื่อช่วยเราในการวิเคราะห์วิธีการใช้บริการของเรา

เราต้องการแจ้งให้ผู้ใช้บริการของเราทราบว่าบุคคลที่สามเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เหตุผลคือเพื่อปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในนามของเรา อย่างไรก็ตามพวกเขามีหน้าที่ที่จะไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

ความปลอดภัย

เราให้ความสําคัญกับความไว้วางใจของคุณในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เราดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะใช้วิธีการที่เป็นที่ยอมรับในเชิงพาณิชย์ในการปกป้องข้อมูลดังกล่าว แต่โปรดจําไว้ว่าไม่มีวิธีการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ 100% และเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างแน่นอน

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ หากคุณคลิกลิงก์ของบุคคลที่สามคุณจะถูกนําไปยังไซต์นั้น โปรดทราบว่าเว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้ไม่ได้ดําเนินการโดยเรา ดังนั้นเราขอแนะนําให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้ เราไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นครั้งคราว ดังนั้นเราขอแนะนําให้คุณตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะสําหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยการโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ในหน้านี้ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลทันทีหลังจากโพสต์ในหน้านี้

ติดต่อเรา

หากคุณมีคําถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอย่าลังเลที่จะติดต่อเราทางอีเมลที่ [email protected]